Jak zarejestrować przyczepę campingową

Dodano: 24-01-2007
Przeczytano: 33847 razyJak zarejestrować przyczepę campingową ?


Aby zarejestrować przyczepę należy przetłumaczyć umowę zakupu ,dowód rejestracyjny i wymeldowanie przyczepy (o ile jest ,w Holandii przyczep o DMC do 750 kg nie rejestruje się) , potem należy zrobić przegląd techniczny . Z oryginałami dokumentów i tłumaczeniem należy udać się do urzędu komunikacji i można zarejestrować przyczepę . Później można się tylko cieszyć z posiadania własnego domku na kółkach ,ale ...


wymagane dokumenty :

  • dokument rejestracyjny przyczepy + tłumaczenie
  • wymeldowanie przyczepy + tłumaczenie
  • przegląd techniczny - ok 150 zł.
  • rejestracja - dowód rejestracyjny + 1 tablica - 130 zł.

i tu jest ale :

zaświadczenie US - 150 zł. + 5  zł. znaczek ???

to zaświadczenie jest niepotrzebne i minister to wyjaśnił :

wyjaśnienie PP4-8130-1273-\04\tz\3944

Artykuł pochodzi z "Podatkowego przeglądu prasy" przygotowanego przez Pricewaterhouse Coopers

Gazeta Prawna

Dla przyczep lub naczep naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku wydawania zaświadczenia na formularzu VAT-25 - podkreślono w piśmie Ministerstwa Finansów. Tymczasem niektórzy czytelnicy "Gazety Prawnej" twierdzą, że brak zaświadczenia może komplikować dokonanie rejestracji.

Wydawaniu zaświadczeń poświęcone jest pismo Departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów (nr PP4-8130-1273/04/TZ/3944). W dokumencie tym powołano się na przepis art. 105 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tymi regulacjami, naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są zobowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających uiszczenie przez podatnika podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4 (lub potwierdzających brak takiego obowiązku), z tytułu przywozu pojazdów nabywanych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska. Chodzi o pojazdy, które mają być dopuszczone do ruchu w kraju.

(...) Za inne środki transportu powinny być uznane pojazdy tożsame z nowymi (w przypadku pojazdów lądowych są to te, które wymieniono w poz. 1-4, 9-10, 15-20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata), nie spełniające warunku niezbędnego do tego, aby uznać je za nowe środki transportu.

(...) Przyczepy i naczepy nie mają własnego napędu, co jest warunkiem niezbędnym do uznania danego pojazdu za środek transportu w ustawie o VAT.

W związku z tym, gdy przedmiotem nabycia jest przyczepa lub naczepa, naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku wydawania zaświadczenia na formularzu VAT-25.(...)

Krzysztof Tomaszewski

Gazeta Prawna

Urząd skarbowy jak ma to w zwyczaju najpierw żąda pieniędzy , nie interesuje go żadne wyjaśnienie nawet ministra
na szczęście  urzędy które żądają w\w zaświadczenie należą do rzadkości . 


Zobacz także